Anunturi concursuri

 

 

Anunt privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, in data de 09.04.2024 ; Rezultat selectie dosare ; Rezultat proba scrisa ; Rezultat final ;

Anunt privind organizarea a doua concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, in data de 16.01.2024 ; rezultat selectie dosare referent ;

Anunt concurs pentru postul de consilier achizitii publice, in data de 07.11.2022 ; Rezultat selectie dosare ; rezultat proba scrisa si interviu

Anunt privind organizarea a 3 concursuri pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, in data de 23.08.2022 ; Selectie dosare consilier achizitii publice ; Selectie dosare consilier juridic ; Rezultat proba scrisa consilier achizitii publice ; Rezultat proba scrisa consilier juridic ; Rezultat solutionare contestatie consilier achizitii publice ; Rezultat proba interviu consilier juridic

Anunt privind organizarea a doua concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante, in data de 14.06.2022 ; Rezultat selectie dosare ; Rezultat final concurs

Anunt concurs pentru ocuparea unor functii de muncitor calificat (electrician si instalator) si a unui post de guard , in data de 04.04.2022 ... detalii ; selectie dosare muncitor ; selectie dosare guard ; rezultat proba scrisa guard ; rezultat proba scrisa muncitor necalificat III ; Rezultat interviu muncitor ; Rezultat interviu guard ;

Rezultat selectie dosare , concurs munc. calificat ... detalii ; interviu_1 ; interviu_2

Rezultat selectie dosare , concurs paznic ... detalii ; interviu_1 ; interviu_2

Anunt concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante , in data de 06.12.2021 ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea a doua posturi vacante, in data de 08.11.2021, orele 10 si in maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise, proba interviu , conform HG 286/2011 ... detalii

Rezultat final , concurs inspector grad profesional asistent ... detalii

Rezultat selectie dosare , concurs inspector compartimentul agricol ... detalii

- Rezultat proba scrisa

Rezultat selectie dosare , compartimentul asistenta sociala si stare civila , centru consiliere persoane impotriva violentei domestice ... detalii

- Rezultat final

- Rezultat interviu

- Rezultat proba scrisa

Rezultate la interviu si proba scrisa pentru concurs ocupare post vacant de inspector clasa I, in data de 18.08.2021 ... detalii detalii centralizator

Anunt privind organizarea a 3 concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de executie vacante , in data de 14.09.2021 ... detalii

Rezultat selectie dosare concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I, in data de 18.08.2021 ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector clasa I, in data de 18.08.2021 ... detalii

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie - asistent medical comunitar ... detalii

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier achizitii publice ... detalii

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier juridic ... detalii

Rezultatul proba interviu la concursul organizat pentru ocuparea functiei de consilier achizitii publice si consilier juridic ... detalii

Rezultatul examinare la concursul organizat pentru ocuparea functiei de asistent medical comunitar ... detalii

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier juridic ... detalii

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de executie - consilier achizitii publice ... detalii

Selectie dosare concurs pentru ocuparea functiei de asistent medical comunitar, la compartimentul asistenta medicala comunitara ... detalii

Anunt selectie dosare examen pentru promovare in treapta profesionala a unui numar de 3 angajati, in data de 18.03.2021 ... detalii

Anunt examen pentru promovare in treapta profesionala a unui numar de 3 angajati, in data de 18.03.2021 ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de asistent medical comunitar, la compartimentul asistenta medicala comunitara si asistenta medicala scolara, in intervalul 26.02.2021 - 15.03.2021 ... detalii

Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de - consilier achizitii publice ... detalii

Rezultat selectie dosare la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de - consilier juridic ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de consilier juridic, la compartimentul juridic, clasa I, grad profesional debutant, in data de 19.03.2021 ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de Inspector, la compartimentul urbanism, clasa I, grad profesional debutant, in data de 15.03.2021 ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea functiei de consilier achizitii publice, la compartimentul de achizitii publice si resurse umane clasa I, grad profesional debutant, in data de 17.03.2021 ... detalii

Anunt concurs pentru ocuparea unui post de ingrijitor in data de 14.02.2019 ... detalii

Anunt concurs conform L. 188/1999 pentru ocuparea functiei de inspector, clasa I, grad profesional debutant, in data de 08.10. - 10.10.2018 ... detalii

Anunt concurs paznic in data de 16.01.2018 ... detalii

Anunt concurs administrator public 30.05.2017 ... detalii

Raport final la concursul pentru ocuparea functiei de administrator public 30.05.2017 ... detalii