Anunturi publice

 

2023

 

Anunt licitatie vanzare bunuri din domeniul privat, in data de 09.11.2023.

Anunt construire poduri si podete in satele Manolea si Boura.

Anunt de participare la licitatia publica - vanzare bunuri din domeniul privat al statului sau al UAT-urilor, in data de 02.08.2023.

Anunt solicitare aviz de gospodarire a apelor pentru modernizarea drumurilor satesti calamitate in satele Boura, Tolesti si Oniceni.

Anunt licitatie publica vanzare bunuri din domeniul privat al statului sau al UAT-urilor, in 29.06.2023

Anunt ajutor de minimis pentru cultivatorii de cartofi ; cerere ; an1 ; an2

Anunt de participare vanzare bunuri din domeniul privat in 30.05.2023

Anunt vanzare teren prin licitatie 28.04.2023

 

https://www.monitorulsv.ro/Anunturi-Fonduri-Europene/2023-03-29/LANSARE-PROIECT-EXTINDEREA-SISTEMELOR-INTELIGENTE-DE-MANAGEMENT-LOCAL-IN-COMUNA-FORASTI-JUDETUL-SUCEAVA

 

Anunt licitatie publica vanzare teren-imobil in data de 04.04.2023

Lansare proiect "Elaborarea in format digital/gis a documentatiei de amenajare a teritoriului si de urbanism - Plan urbanistic general pentru comuna Forasti" ... anunt ; banner

Lansare proiect "Implementarea sistemelor inteligente de management local in comuna Forasti ... anunt ; banner

Aprobarea salariilor de baza aferente functiilor aparatului de specialitate.

Stabilirea sistemului de garantie - returnare ambalaje nereutilizabile.

Anunt privind convocarea adunarii proprietarilor de terenuri în data de 03.03.2023, ora 10.00 am.

Comunicarea sesiunilor de instruire în scopul utilizării durabile a produselor de protectie a plantelor, perioada de depunere a dosarelor de înscriere si locatia de desfasurare a instruirii.

 

2022

 

Anunt privind convocarea Adunarii proprietarilor de terenuri, in data de 09.01.2023

Anunt privind obligativitatea inscrierii in registrul de evidenta a Sistemelor Individuale Adecvate pentru colectarea si epurarea apelor uzate.

- Anunt ; - Cerere

Anunt participare licitatie publica "vanzare bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrative".

Recensamant 2022

- afis ARA

- afis autorecenzare

- cum sa te autorecenzezi pas cu pas

 

Anunt participare licitatie publica "vanzare bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrative" in 06.04.2022

Anunt selectie personal recensamant

Anunt de participare la licitatie publica de vanzare bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrative, in 10.02.2022

.............................................................................................................

Cerere ajutor incalzire (Legea 226/2021) ... Document tipizat ; Tutorial video

Anunt de participare la licitatie publica pentru vanzare bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor adminstrativ teritoriale ... detalii

Cerere - Declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala ... detalii

 

Teren sat Uidesti, vanzare prin licitatie publica ... detalii

Teren tarlaua Tarnuica , vanzare prin licitatie publica ... detalii

Teren sat Oniceni, vanzare prin licitatie publica ... detalii

 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in Judetul Suceava, initiaza consultarea si dezbaterea publica a Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in judetul Suceava.
Se pot formula puncte de vedere, comentarii , propuneri din partea publicului interesat, care se transmit catre ADIGD pe adresa de mail adigdsv@gmail.com

Anunt proiect hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala durabila a comunei Forasti, pentru perioada 2021 - 2027 ... detalii

Strategia de dezvoltare durabila 2021 - 2027 ... Invitatie consultare public ; continut

Anunt proiect hotarare privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii ... detalii

Regulament privind stabilirea si sanctionarea unor contraventii ... detalii

Masuratori topo si inregistrarea gratuita in cadastru si cartea funciara ... detalii detalii

Lista candidaturi pentru alegerile locale 2020 ... detalii

Raport final selectie dosare pentru examen promovare in grad profesional in data de 25.05.2020 ... detalii

Examen promovare in grad profesional in data de 25.05.2020 ... detalii

Publicatie de vanzare sorturi de diferite dimensiuni in data de 02.12.2019 ... detalii

Anunt licitatii vanzari terenuri in 08.07.2019 ... detalii

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, compartimentul urbanism, in intervalul 27 - 28.06.2019 ... detalii

Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie vacanta, compartimentul agricol,26-28.06.2019 ... detalii

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe o perioadă nedeterminată a unui post vacant
corespunzător funcţiei contractuală de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional debutant, compartimentul urbanism, in intervalul 09.05.2019 - 13.05.2019 ... detalii

Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 pentru anul 2018 ... detalii

Anunt examen de promovare in treapta profesionala a unui numar de doi angajati din aparatul de specialitate al Primarului , in data de 26.03.2019 ... detalii

Anunt privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant
corespunzător funcţiei contractuală de execuţie de muncitor necalificat din compartimentul deservire, in data de 19.03.2019 ... detalii

Lista functiilor din autorit. locala Forasti ce intra in categoria personalului platit din fond. publice ... detalii

Proiect hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Forasti in AGADIGD si imputernicirea acestuia sa voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al judetului Suceava ... detalii

Raport privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Forasti ... detalii

Lista functiilor din autoritatea locala Forasti ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice 2017 ... detalii

Program investitii 2017 ... detalii detalii detalii